Tack alla som medverkade på städdagen

Det var full aktivitet på alla områden enligt rapport och allt verkar ha rullat på hyfsat enligt plan. Kvarter 6 och 7 (de närmast garagen vid slättenvägen) fick slita enormt för att få undan alla träd som fälldes för att breda plats för gräsmatta. Stor eloge till alla er som var med.

Just nu så här en dag efter valborg så har Göteborgs Mark & Asfalts AB börjat schakta bort rötter och stubbar. Beräknad tid för färdigställandet är ca 1-2 veckor beroende på väder etc.

Har ni några synpunkter på arbetet? Tveka inte att kontakta kvartersombuden för område 6 eller 7 (kontaktuppgifter) eller vår ordföranden (Mikael.kolk@gmail.com). Så skall vi framföra dina synpunkter till entreprenören

– styrelsen