Tack alla som medverkade på städdagen

Det var full aktivitet på alla områden enligt rapport och allt verkar ha rullat på hyfsat enligt plan. Kvarter 6 och 7 (de närmast garagen vid slättenvägen) fick slita enormt för att få undan alla träd som fälldes för att breda plats för gräsmatta. Stor eloge till alla er som var med.

Just nu så här en dag efter valborg så har Göteborgs Mark & Asfalts AB börjat schakta bort rötter och stubbar. Beräknad tid för färdigställandet är ca 1-2 veckor beroende på väder etc.

Har ni några synpunkter på arbetet? Tveka inte att kontakta kvartersombuden för område 6 eller 7 (kontaktuppgifter) eller vår ordföranden (Mikael.kolk@gmail.com). Så skall vi framföra dina synpunkter till entreprenören

– styrelsen

Arbete drar igång!

Nu på lördag (27:e april kl 10:00) går startskottet för vårstäddagen i föreningen. Mycket skall sopas och snyggas till och förutom de sedvanliga förbättringsuppgifterna, som utförs i varje kvarter, så har turen nu även kommit till kvarter 6 och 7 avseende trädfällning. Detta passar bra eftersom styrelsen har ställt sig bakom offerten från Entreprenören Göteborgs Mark & Asfalts AB

Mark & Asfalt AB har aviserat att de preliminärt tänker sätta igång med sitt arbete förhopningsvis redan på måndagen efter vår städdag. Färdigställandet i sin helhet förväntas ta ca 1-2 veckor i anspråk, beroende på väder och vind etc.

Så kort och gott kommer det hända ett och annat den närmaste tiden för vårt område. Håll ögonen öppna!

– styrelsen

Snöskottning och Parkering

Hej Alla medlemmar.

Styrelsen har under de senaste 2 veckorna arbetat på högtryck för att få till förhållningsregler samt information kring vår snöslunga. Då vi tyvärr varit lite sena med det. Vi ber om överseende med detta.  Förhållningsreglerna  kan vi nu presentera här.

Styrelsen har även satt ihop en uppmaning till alla medlemmar vad det avser parkering nu under vintertid, för att underlätta för oss alla och undvika olyckor. Ta gärna del av dokumentet parkering och plogning också.

 

Protokollen från Styrelsemöten

Hej alla medlemmar

Vi är inte riktigt så långt  framme i vår uppbyggnad av den nya hemsida som vi hade hoppats. Men nu kan vi i alla fall presentera de flesta styrelseprotokoll från ca 2003 och till dagens datum.  Skriv t.ex. in ”2012” i sökfältet så kommer ni få upp alla dokument som heter något med 2012 i sig. Vill ni ha protokoll för 2011 så skriver ni ”2011” i sökfältet etc… Vill ni få fram alla dokument som finns uppladdade så kan ni t.ex. trycka på ”mellanslagstangenten” och sedan på ”Search Documents” knappen. så får ni bläddra er bakåt.

Vi skall  försöka skapa en översiktligare sida där man kan manövrera sig mellan alla filer etc men än så länge får ni använda vår sökfunktion i högermenyn. Vi hoppas att ni som saknat att kunna se vad styrelsen har för sig, nu åter skall känna sig tillfreds med situationen.  =)

Jag vill också passa på och uppmana alla medlemmar med garage i samfällighet 2 att kolla nu under vintern så att det inte läcker in någonstans samt meddela styrelsen i så fall.  BEFA bygg som bytte taken för oss har lämnat garantitid  t.o.m. September 2014

Rosaröda streck i asfalten!

Det har inkommit förfrågningar kring varför det har ritats massa rosaröda streck på asfalten kring våra gångvägar mellan fastigheterna.

Jag har därför varit i kontakt med Partille Kommun och de upplyste mig om att det är fiberkabel dragning som är planerad.
Utförare är Eltel Networks och beställare är Skanova. Vi får hoppas på att de denna vintern är bättre på att hålla efter uppgrävda hål i asfalten etc.. Skulle ni ha något att anmärka på någon del som tillhör samfällighetens ”mark” är ni välkomna att vända er till ert kvartersombud så skall vi framföra åsikterna till Skanova eller Eltel.