Arbete drar igång!

Nu på lördag (27:e april kl 10:00) går startskottet för vårstäddagen i föreningen. Mycket skall sopas och snyggas till och förutom de sedvanliga förbättringsuppgifterna, som utförs i varje kvarter, så har turen nu även kommit till kvarter 6 och 7 avseende trädfällning. Detta passar bra eftersom styrelsen har ställt sig bakom offerten från Entreprenören Göteborgs Mark & Asfalts AB

Mark & Asfalt AB har aviserat att de preliminärt tänker sätta igång med sitt arbete förhopningsvis redan på måndagen efter vår städdag. Färdigställandet i sin helhet förväntas ta ca 1-2 veckor i anspråk, beroende på väder och vind etc.

Så kort och gott kommer det hända ett och annat den närmaste tiden för vårt område. Håll ögonen öppna!

– styrelsen