Snöslungan

Förhållningsregler för snöslungan (Upprättad i nuvarande form 2013-12-19)

Ta kontakt med ditt kvartersombud för att få Information om snöslungan!

– Användning av snöslungan sker på egen risk.
– Samfälligheten ansvarar inte för skadegörelse eller personskador som uppkommit i  samband med användning av snöslungan.

Innan du börjar använda snöslungan måste du vara medveten om:

– hur man ändrar riktning/styrka på var man vill att snön skall landa
– hur man för fram samt bromsar snöslungan
– hur man stänger av motorn till snöslungan

Efter att snöslungan använts måste den rengöras, antingen genom att borsta bort snön eller om inte det räcker, tvätta av snöslungan vid spolplattan (OBS! använd inte spolplattan vid minusgrader). 

Anar du att något gått sönder är det viktigt att en styrelsemedlem kontaktas omgående!

Styrelsen förbehåller sig rätten att neka en medlem att använda snöslungan i de fall man uppträtt oaktsamt eller inte följt förhållningsreglerna.

Lämna ett svar