Anläggning 2 – Information om el/laddboxar

Föreningen har under 2021 Investerat och anpassat elsystemet så att det är möjligt att separat läsa av förbrukning för varje garage. Föreningen har även på grund av detta gjort ett teknikval som innefattar ett lastbalanseringsystem (Easee Charge) som bland annat utgörs av en kostnadsfri portal (Easee.com) där entreprenörer kan ansluta nya boxar. Åtkomsten till portalen för entreprenörer administreras av styrelsen för att säkerställa att villkoren vid installation följs.

Medlem med andel i gemensamhetsanläggning 2 kan på egen bekostnad låta installera en laddbox inom den garageplats man disponerar, under förutsättning att föreningens villkor uppfylls.

För tillfället är den totala tillgängliga effekten 40 A på tre faser. Vilket innebär att om alla vill ladda samtidigt kommer köer att uppstå.

Olika alternativ gällande åtkomst till mobilapp eller inte.
På grund av att vi har ett ”Easee Charge” system som riktar sig mot publika laddställen och BRF:er så har Easee tyvärr valt att strypa vissa funktioner som tex finns i ett Easee Home system.

För tillfället kan man välja mellan att komma åt sin laddbox i mobilappen men då till kostnad av att man måste lägga till en Easee Key/Tagg för att kunna starta sin laddning. Här nedan går vi igenom de två olika alternativen.

Alternativ 1: Åtkomsten till boxen sätts till ”Endast behöriga användare” vilket innebär att du måste registrera en Key/Tagg för att kunna starta din laddning. Då kommer du åt din laddbox i mobilappen och kan se statistik på förbrukning samt se om bilen laddar etc. (se längre ner hur man lägger till en Easee Key/Tagg)

Information om hur man lägger till en Easee Key/Tagg (nytt fönster öppnas)

Alternativ 2: Åtkomsten till boxen sätts till ”Öppen för alla” vilket innebär att boxen inte går att nå i mobilappen, men du behöver inte använda en tagg för att starta laddningen utan laddningen startar så fort du stoppar i kabeln i bilen. (under förutsättning att det inte bildats en kö i lastbalanseringen)

Notera att samfälligheten inte ansvarar för eventuella driftstörningar, kompabilitetsproblem, fel eller brister i funktionalitet.

Fakturering för förbrukad el i garagen kommer ske en gång om året (Februari) och avser ett års förbrukning. På vår och höst städdagarna kommer kvartersombuden att informera om förbrukningen så att man har möjlighet att sätta undan pengar under året.