Egna utlägg

Använd detta detta underlag när du har gjort ett utlägg för Samfälligheten. Lämna den ifyllda blanketten tillsammans med kvittot till ditt kvartersombud för vidare hantering.