Trädfällning

På styrelsemötet den 15:e maj 2013 antog styrelsen följande förhållningsregel avseende trädfällning i samfällighetens närområde:

Sly som kan tas ner med handsax får utföras enligt sunt förnuft av alla, Om träd eller större sly måste sågas ner skall kvartersombudet kontaktas innan. Kvartersombudet skall i normalfallet kontakta angränsande kvartersombud och informera om önskemålet (samt även informera övriga i styrelsen). Kvartersombuden som är berörda skall senare gemensamt kalla alla berörda hushåll till ett möte där synpunkter kan lämnas om vilka träd som skall tas ner alternativt stå kvar. Om berörda kvartersombud är överens om vilka träd som skall tas ner behöver styrelsen endast utse lämplig trädfällare. Om Kvartersombuden skulle vara oense om vilka träd som skall tas ner får styrelsen som helhet, efter bästa förmåga, besluta om vilka träd som skall tas ner.

Uppdatering 2020-11-02: Efter en avstämning med Partille Kommuns Samhällsbyggnadschef är Partille Kommun och Stenlidens Samfällighetsförening överens om att föreningens servitut ger föreningen fri bestämmanderätt över vilka träd som får fällas inom Skulltorp 1:650.

Lämna ett svar