Protokoll #2 2013

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 2:a styrelsemötet 2013 hittar ni här