Protokoll #10 2012

Hej alla medlemmar
Protokoll #10 för 2012 hittar ni här

Värt att nämna är att datum för årsmöte samt vårens städdag är bestämda och ni hittar dem under ”aktuellt” till höger på sidan. Mer info om dessa händelser kommer att presenteras inom kort.

Protokoll #9 2012

Nu finns Styrelseprotokollet från vårt möte den 16:e oktober att ladda ner här. Alternativt att ni söker efter det till höger.

Styrelsen vill också passa på att uppmana alla som ställer sina bilar på vägen vid Hemmansvägen och Mantalsvägen att i första hand nu under vintertid välja sina egna parkeringsplatser/garage. Detta för att plogbilarna skall kunna ploga bort snön så vi slipper vallar.

Vi uppmanar även de som ställer sina bilar utanför garagen samt utanför de utmålade parkeringsplatserna vid Hemmansvägen och Sättingsvägen att även de välja sina egna parkeringsplatser. Anledningen till uppmaningen består i att både plogbilarna samt de som nyttjar garagen/parkeringsplatserna (samfällighet 2) behöver ytorna för att ha någonstans att lägga all snön.

Med de orden så vill Styrelsen passa på att önska alla en God Jul och Gott Nytt år!