Avgifter

Stenlidens Samfällighetsförening består av två gemensamhetsanläggningar.

Gemensamhetsanläggning 1 består av 105 fastigheter:
Uttaxerat belopp till anläggning 1 är 5 000 kr inkl moms för verksamhetsår 2023

Gemensamhetsanläggning 2 (garage) består av 26 fastigheter:
Uttaxerat belopp till anläggning 2 är 2 900 kr inkl moms för verksamhetsår 2023

Förtydligande: Alla 105 fastighetsägarna betalar avgift till Gemensamhetsanläggning 1. Av dessa 105 fastigheter är även 26 st medlemmar i Gemensamhetsanläggning 2 och får därför betala årsavgift till både 1:an och 2:an

Lämna ett svar