Avgifter (uttaxerat belopp)

Stenlidens Samfällighetsförening består av två gemensamhetsanläggningar.

Gemensamhetsanläggning 1 består av 105 fastigheter:
Uttaxerat belopp till anläggning 1 är 5 000 kr för verksamhetsår 2024
Betalning av uttaxerat belopp skall erläggas sista bankdag i april

Gemensamhetsanläggning 2 (garage) består av 26 fastigheter:
Uttaxerat belopp till anläggning 2 är 2 900 kr för verksamhetsår 2024
Betalning av uttaxerat belopp skall erläggas sista bankdag i maj

Förtydligande: Alla 105 fastighetsägarna betalar uttaxerat belopp till gemensamhetsanläggning 1. Av dessa 105 fastigheter är även 26 st. medlemmar i gemensamhetsanläggning 2 och får därför betala uttaxerat belopp både till anläggning 1 och anläggning 2

Lämna ett svar