Gräsklippningsområden

Föreningens medlemmar ansvarar gemensamt för att klippa samfällighetens gemensamhetsytor. Varje kvartersombud ansvarar för att dels upprätta ett klippschema samt dels informera sitt kvarter om innehållet i klippschemat.

Nedan kan ni se en översiktsbild av gräsklippningsområdena för Stenlidens Samfällighetsförening:
Gräsklippningsområden 2020

Lämna ett svar