Protokoll #9 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 9:e styrelsemötet 2016 hittar ni här