Protokoll #10 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 10:e styrelsemötet 2016 hittar ni här