Protokoll #8 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 8:e styrelsemötet 2016 hittar ni här