Protokoll #8 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 8:e styrelsemötet 2017 hittar ni här