Protokoll #7 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 7:e styrelsemötet 2017 hittar ni här