Protokoll #9 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 9:e styrelsemötet 2017 hittar ni här