Protokoll #7 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 7:e styrelsemötet 2016 hittar ni här