Protokoll #7 2018

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 7:e styrelsemötet för 2018 hittar ni här