Protokoll #8 2018

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 8:e styrelsemötet för 2018 hittar ni nedan här