Protokoll #6 2018

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 6:e styrelsemötet för 2018 hittar ni här