Protokoll #6 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 6:e styrelsemötet 2017 hittar ni här