Protokoll #6 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 6:e styrelsemötet 2016 hittar ni här