Protokoll #5 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 5:e styrelsemötet 2017 hittar ni här