Protokoll #4 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 4:e styrelsemötet 2016 hittar ni här