Protokoll #3 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 3:e styrelsemötet 2016 hittar ni här