Protokoll #5 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 5:e styrelsemötet 2016 hittar ni här