Protokoll #3 2018

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 3:e styrelsemötet för 2018 hittar ni här