Protokoll #2 2018

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 2:a styrelsemötet för 2018 hittar ni här