Protokoll #4 2018

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 4:e styrelsemötet för 2018 hittar ni här