Protokoll #3 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 3:e styrelsemötet 2017 hittar ni här