Protokoll #4 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 4:e styrelsemötet 2017 hittar ni här