Protokoll #2 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 2:a styrelsemötet 2017 hittar ni här