Protokoll #1 2018

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 1:a styrelsemötet för 2018 hittar ni här