Protokoll #10 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 10:e och sista styrelsemötet för 2017 hittar ni här