Protokoll #11 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 11:e styrelsemötet 2016 hittar ni här