Årsmötesprotokoll 2013

Hej alla medlemmar

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt för nedladdning här.

Protokollet kommer även att delas ut i era brevlådor så snart som möjligt

– styrelsen