Protokoll #9 2013

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 9:e styrelsemötet 2013 hittar ni här