Protokoll #8 2013

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 8:e styrelsemötet 2013 hittar ni här