Protokoll #10 2013

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 10:e styrelsemötet 2013 hittar ni här