Protokoll #6 2015

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 6:e styrelsemötet hittar ni här