Protokoll #5 2015

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 5:e styrelsemötet 2015 hittar ni här