Protokoll #4 2015

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 4:e styrelsemötet 2015 hittar ni här