Protokoll #5 2013

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 5:e styrelsemötet 2013 hittar ni här