Protokoll #4 2013

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 4:e styrelsemötet 2013 hittar ni här