Protokoll #6 2013

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 6:e styrelsemötet 2013 hittar ni här