Protokoll #3 2015

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 3:e styrelsemötet 2015 hittar ni här