Protokoll #3 2013

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 3:e styrelsemötet 2013 hittar ni här