Protokoll #2 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 2:a styrelsemötet 2016 hittar ni här