Protokoll #2 2015

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 2:a styrelsemötet 2015 hittar ni här